Elinkaariarviointi

Haetko kestäviä ratkaisuja toimintaasi?

Elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) avulla saat selville tuotteen, palvelun tai prosessin elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Voitte tehdä kestävän kehityksen polun, jonka avulla tulee vastuullisen tekemisen status ja läpinäkyvyyttä yritystoimintaan.

Elinkaariarvioinnin periaatteet

Elinkaariarviointi yleensä arvioidaan kehdosta kehtoon tai kehdosta hautaan periaatteella. Elinkaariarvioinnin perusteellä voi kertoa tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista.

Kiertotalous

Kiertotalouden tavoitteena on, että talous toimii ympäristön ehdoilla ja kantokyvyn rajoissa. Kiertotaloudessa yritämme saada tuotteiden ja raaka-aineiden elinkaaren mahdollisimman pitkäksi. Kiertotalous on myös EU:n tärkeä painopistealue. Kierrättäminen saattaa jo olla osa teidän toimintaa mutta lisäämällä toimintaa kiertotalouden hyväksi voit säästää, tehdä uutta liiketoimintaa ja tehdä imagoeroa kilpailijoihisi.

Hiilijalanjälki

Asiakkaasi saattavat miettiä, että mikä on tuotteesi hiilijalanjälki. Voisiko hiilijalanjälkeä alentaa tai tulla jopa tulla hiilineutraaliksi. Entä kuinka suuren maa- tai vesialueen hyödynnät tuotteesasi tai palvelussasi? Entä vesijalanjälki ja ekologinen jalanjälki? Tuotteenne hiilijalanjäljen määrittäminen tuo läpinäkyvyyttä yrityksesi toimintaan.

Päätöksenteko yrityksissä ja julkisella sektorilla

Tunnista omat vastuullisen toimimman aiheet, jotka ovat tärkeitä toiminnallesi asiakkaiden, yhteistyökummpanien, osakkeenomistajien, työntekijöiden osalta. LCA:n avulla voit tehdä kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja toiminnallesi. LCA:sta saat merkittävän työkalu myynnin ja markkinoinnin avuksi.

Vastuullisuus-raportointi

Vastuullisuusraportointi kertoo rehellisyydestä, avoimuudesta, pitkäjänteisyydestä, kestävän kehityksen lnjauksista ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä. Raportoinnin avulla voimme paremmin ymmärtää organisaationne vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Organisaatiostanne tulee luotettu, arvostettu ja kestävän kehityksen arvojen mukainen.

Rakentaminen

Tiesitkö, että betonilla on suuri hiilijalanjälki? Toisaalta betonimassaa voidaan uusiokäyttää.

Entä puu? Puun käyttö materiaalina sitoo hiiltä ja kompensoi hiilidioksidipäästöjä. Puurakentaminen lisääntyy, mutta tapahtuuko se liian hitaasti?